sídlo :
  Stre
ďanská 5, 955 01 Topoľčany
  obchodná kancelária :
  Námestie Ľudovíta Štúra 9, 957 04 Bánovce n/Bebr.

  konatelia :
  Alexander Bolech
  tel. + 421 905 505 605
  email :bolech@abltrade.sk
 
bolech@abltrade.sk

  Martin Vöröš
  tel. + 421 905 505 705
  email :voros@abltrade.sk
 
voros@abltrade.sk

  asistentka :
  Adriána Bolechová
  tel. + 421 905 505 805
  email :
  info@abltrade.sk info@abltrade.sk

  registrácia spoločnosti :
  okresný registrový súd Nitra
  oddiel Sro
Vložka číslo:  20654/N
  Slovenská Republika

 

naša ponuka

referencie

o nás